ریبون لیبل زن و روش جایگذاری آن بایامکس

ریبون لیبل زن و نحوه جایگذاری آن در لیبل پرینتر یکی از مشکلاتی است که بسیاری از مشتریان ما در خیلی از مواقع با آن روبرو خواهند شد . اما اینکه چطور ریبون لیبل زن جایگذاری می شود و چطور باید این کار انجام شود دارای نکات فنی مهمی است که با دیدن این فیلم…