نرم افزار لوازم تحریری دشت همکاران سیستم

نسخه لوازم تحریر دشت همکاران سیستم مناسب مدیریت فروشگاه‌های لوازم تحریری است. در هر فروشگاه لوازم تحریری می‌توان از این نسخه برای افزایش سرعت و دقت در عملیات فروشگاه مانند خرید و فروش، گزارش موجودی بر اساس ویژگی‌های کالا، محاسبه سود و زیان، مانده حساب و… استفاده کرد.

نسخه لوازم تحریر دشت همکاران سیستم مناسب مدیریت فروشگا‌ه‌های لوازم تحریر است. از این نسخه می‌توانید برای مدیریت موجودی، فروش و گارانتی لوازم تحریر دارای سریال استفاده کرد. علاوه بر این گزارش موجودی بر اساس ویژگی‌های کالا، محاسبه سود و زیان، مانده حساب طرف حساب و… از سایر امکانات این نسخه است.

 

نسخه های مختلف نرم افزار دشت همکاران سیستم

نرم افزار دشت شامل نسخه های مختلف برای اصناف گوناگون است. برخی از این اصناف شامل موارد زیر است: