800
تراکن همایش پشت
1-5
موضوعات مورد نظر در تور مالیاتی آشناحساب
مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل)صاحبان مشاغل در واقع افرادی هستند که صاحب شغلی هستند و در یک صنف خاص فعالیت می‌کنند.فعالیت این افراد به شکل حقیقی است و درآمدی را برای خود کسب ‌می‌کنند. این نوع از مالیات به همه صاحبان مشاغل و کسبه تعلق می‌گیرد و به طور خلاصه بخشی از درآمد کسب و کارها و مشاغل باید به عنوان مالیات به دولت پرداخت شود.با توجه به اینکه تمامی اصناف به صورت مستقیم با این موضوع در ارتباط هستند شرکت نرم افزاری آشنا حساب اقدام به برگزاری تور مالیاتی در قزوین نموده است. ما در این تور به شما در مورد موضوعات زیر توضیح خواهیم داد.
۱. مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل)
۲. دسته بندی صاحبان مشاغل
۳. نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی سال
۴. سامانه استعلام مالیات اشخاص حقیقی
۵. هزینه‌های قابل قبول صاحبان مشاغل
۶. معافیت مالیات بر درآمد مشاغل
۷. اظهارنامه اصلاحی و یا جایگزین
۸. آخرین مهلت ارسال اظهارنامه عملکرد ۱۴۰۱ و ثبت شکایات
۹. نحوه ثبت اعتراضات و شکایات مالیاتی۱
۱۰. جریمه عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی در زمان تعیین شده
برای شرکت در جشنواره تورمالیاتی اطلاعات زیر را تکمیل کنید .

ارسال