پوشاک لایت

خدمات ارائه شده توسط آشنا حساب فروش نرم افزار فروش سخت افزار گالری لایت با مدیریت اخوان جهانگیری . از سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را در حوزه فروش پوشاک بانوان در غالب فروش اینترنتی  آغاز نموده و پس از گسترش میزان فعالیت شعبه حضوری خود را تاسیس نمودند. این مجموعه از همان ابتدای تاسیس با…

پوشاک لوگو

خدمات ارائه شده توسط آشنا حساب خدمات استقرار سیستم مالی و اتوماسیون فروشگاهی فروش اقلام مصرفی فروش نرم افزار فروش سخت افزار پوشاک لوگو خدمات استقرار سیستم مالی و اتوماسیون فروشگاهی فروش اقلام مصرفی فروش نرم افزار فروش سخت افزار

پوشاک دو قلوها

خدمات ارائه شده توسط آشنا حساب خدمات حسابداری فروش اقلام مصرفی فروش نرم افزار فروش سخت افزار پوشاک دوقلوها خدمات حسابداری فروش اقلام مصرفی فروش نرم افزار فروش سخت افزار

پت شاپ هيروپلاس

خدمات ارائه شده توسط آشنا حساب خدمات حسابداری فروش اقلام مصرفی فروش نرم افزار فروش سخت افزار پت شاپ هیروپلاس خدمات حسابداری فروش اقلام مصرفی فروش نرم افزار فروش سخت افزار

هایپر ولیعصر

خدمات ارائه شده توسط آشنا حساب استقرار سیستم های مالی خدمات حسابداری فروش اقلام مصرفی فروش سخت افزار هایپر ولیعصر استقرار سیستم های مالی خدمات حسابداری فروش اقلام مصرفی فروش سخت افزار

شیرینی پاپیون

خدمات ارائه شده توسط آشنا حساب استقرار سیستم های مالی خدمات حسابداری فروش اقلام مصرفی فروش سخت افزار شیرینی پاپیون استقرار سیستم های مالی خدمات حسابداری فروش اقلام مصرفی فروش سخت افزار