قنادی پرستو

قنادی پرستو قنادی پرستو یکی از شناخته شده ترین مجموعه های فعال در صنعت شیرینی و علی الخصوص شیرینی سنتی استان قزوین  می باشد که محصولات آن محدود به استان قزوین نبوده و در برخی از شهرهای بزرگ کشور نظیر تهران و مشهد نیز توزیع می گردد. مدیریت مجموعه جناب آقای فرخ نیا از فعالان…

پوشاک لوگو

خدمات ارائه شده توسط آشنا حساب خدمات استقرار سیستم مالی و اتوماسیون فروشگاهی فروش اقلام مصرفی فروش نرم افزار فروش سخت افزار پوشاک لوگو خدمات استقرار سیستم مالی و اتوماسیون فروشگاهی فروش اقلام مصرفی فروش نرم افزار فروش سخت افزار

پوشاک دو قلوها

خدمات ارائه شده توسط آشنا حساب خدمات حسابداری فروش اقلام مصرفی فروش نرم افزار فروش سخت افزار پوشاک دوقلوها خدمات حسابداری فروش اقلام مصرفی فروش نرم افزار فروش سخت افزار

پت شاپ هيروپلاس

خدمات ارائه شده توسط آشنا حساب خدمات حسابداری فروش اقلام مصرفی فروش نرم افزار فروش سخت افزار پت شاپ هیروپلاس خدمات حسابداری فروش اقلام مصرفی فروش نرم افزار فروش سخت افزار

هایپر ولیعصر

خدمات ارائه شده توسط آشنا حساب استقرار سیستم های مالی خدمات حسابداری فروش اقلام مصرفی فروش سخت افزار هایپر ولیعصر استقرار سیستم های مالی خدمات حسابداری فروش اقلام مصرفی فروش سخت افزار

شیرینی پاپیون

خدمات ارائه شده توسط آشنا حساب استقرار سیستم های مالی خدمات حسابداری فروش اقلام مصرفی فروش سخت افزار شیرینی پاپیون استقرار سیستم های مالی خدمات حسابداری فروش اقلام مصرفی فروش سخت افزار