ثبت نام اظهارنامه مالیاتی ۱۴۰۲

در حال حاضر تعیین مالیات در ایران، به صورت خوداظهاری می باشد. ثبت‌نام اظهارنامه مالیاتی ۱۴۰۲ در ادامه مقاله به طور کامل توضیح داده شده است.در واقع صاحبان کسب و کار و مشاغل و کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی لزوما حساب درآمد و سود و زیان  را در هرسال به شکل اظهارنامه ثبت می کنند.

کلیه اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی باید اظهارنامه خود را به مالیات ارائه دهند.

ثبت نام اظهارنامه مالیاتی ۱۴۰۲ الزاما باید در زمان  تعیین شده تکمیل و ارسال شود، زیرا که عدم تکیل در زمان مقرر جرایم سنگین مالیاتی را به همراه خواهد داشت.

همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ثبت و تکمیل  صحیح  اظهارنامه مالیاتی هستند.

با توجه به اینکه ثبت و تکمیل اظهارنامه دارای قوانین استاندارد و مشخص مربوط به خود است، لذا اطلاع از این قواعد ضروری است.

لذا در این مقاله از آشناحساب همراه ما باشید تا اطلاعات کاملی در رابطه با ثبت نام اظهارنامه مالیاتی ۱۴۰۲ در اختیار شما قرار دهیم.

در این مقاله ابتدا در رابطه با اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل مشمول مالیات، که شامل چه کسانی می باشد توضیح داده و سپس دبه بررسی زمان ثبت نام صاحبان مشاغل ۱۴۰۲ می پردازیم. بعد از آۀن نیز به نحوه ثبت نام اظهارنامه این گروه خواهیم رسید.

اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل مشمول مالیات ۱۴۰۲

به منظور ثبت نام اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی ۱۴۰۲ پیش از هر چیزی تعریفی از اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل مشمول مالیات ۱۴۰۲ را بیان می کنیم.

حقیق و صاحب کسب و کار  به افرادی مثل کسانی که دارای کارت بازرگانی هستند و یا صاحب کارخانه و تولیدی ها و صاحبین فروشگاه های کوچک و یا زنجیره ای و مواردی از این قبیل می باشد.

شخص حقیقی و صاحبین کسب و کار را را می توان به دسته های زیر تقسیم بندی کرد.

گروه یک:

طبق این گروه بندی افرادی که جمع فروش کالا و خدمات سال های گذشته آن ها یا عدد ده برابر درآمد مشمول مالیات آنها، طبق آخرین برگ مالیات بیشتر از مبلغ سی میلیارد ریال باشد.

همینطور افرادی که صاحب مشاغلی مثل صرافی، کارخانه، تولیدی، بیمارستان و بهره برداری از معادن هستند و نیز افراد دارای کارت بازرگانی،  صاحب کلینیک ها  و فروشگاه های زنجیره ای و هتل ها بدون در نظر گرفتن میزان درآمد و فعالیت آنها  در این گروه از مکودیان مالیاتی قرار خواهند گرفت.

گروه دو:

افرادی که میزان مجموع فروش کالا و خدمات سال گذشته یا عدد ده  برابر درآمد مالیات قطعی آنها (قبل از کسر معافیت)، بر اساس برگه قطعی مالیات، هر یک از آنها اگر مبلغ ده میلیارد تا مبلغ سی میلیارد  ریال باشد.

برگه قطعی مالیات، تا زمان پایان دی ماه سال قبل از آغاز سال مالیاتی، ابلاغ می شود.

گروه سه:

اگر افراد در گروه یک و دو نباشند، در گروه سوم قرار گرفته و در اصل صاحبان کسب و کارهای کوچک هستند.

تفاوت اصلی این گروه ها در ارائه صورتحساب و نگهداری دفاتر است.

مودیان مالیاتی حقیقی گروه اول در این خصوص تعهدات بیشتری دارند.

مودیانی که در هر یک از این گروه ها قرار بگیرند تا بعد از مدت زمان سه سال موظف به انجام تعهدات گروهی می باشند. و در این سه سال نمیشود در گروه پایین تری قرار بگیرند.

زمان ثبت نام اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل ۱۴۰۲

به صورت کلی، زمان ثبت نام اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی، از ابتدای خرداد تا تاریخ ۳۱ خرداد ماه  سال جاری می باشد.

مشمولین مالیات الزاما حساب درآمد  و سود و ضرر سال مالیات را بر مبنای ترازنامه و صورت مالی های موجود به صورت اظهارنامه مالیاتی پس از ارجاع به  آدرس سامانه مالیاتی  به آدرس: www.intamedia  ثبت نموده و یا فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات ها را تکمیل نمایند.

همچنین اظهارنامه از راه ارتباطی سامانه دریافت خلاصه پرونده مالیاتی، قابل رویت می باشد.

یکی از نکات مهم در خصوص سال مالیاتی، این است که کلیه اشخاص حقیقی و صاحبان کسب و کارها از فروردین ماه تا آخر اسفند ماه سال مالیاتی آنها محاسبه می شود.

به این معنا است که در این محدوده زمانی یک ساله ، واحد تولیدی ، کسبی یا صنفی ، چه میزان درآمد و سود و زیان داشته است .

مهلت ثبت نام اظهارنامه مالیاتی و ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل ، معمولا تا ۳۱ تیر ماه بوده و این افراد، تا پایان مدت مزبور، برای ثبت نام اظهارنامه مالیاتی، فرصت خواهند داشت.

نحوه ثبت نام اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل ۱۴۰۲

در قسمت قبل ، درباره زمان ثبت نام اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل ۱۴۰۲، توضیح دادیم ، در این قسمت ، قصد داریم ، نحوه ثبت نام اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل ۱۴۰۲ را بررسی نماییم. همانطور که گفته شد ، شیوه تعیین مالیات در کشور ما براساس خود اظهاری است . امروزه ، اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی ، باید به صورت الکترونیکی و مطابق مراحل زیر ، ثبت نام و ارسال شوند :

اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل ، برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی ,  اظهارنامه تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم در اولین قدم ، لازم است با جست و جوی نشانی tax.gov.ir ، در مرورگر دستگاه خود و وارد شدن به صفحه ای مشابه صفحه زیر ، با انتخاب گزینه ثبت نام الکترونیک ، در سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی ثبت نام کنند .

اظهارنامه مالیاتی

سامانه عملیات الکرونیک مالیاتی

بعد از انتخاب گزینه ثبت نام الکترونیک ، با مطالعه و سپس ، پذیرش مقررات مربوط به ثبت نام در سامانه مالیاتی کشور ، دکمه ورود به ثبت نام را انتخاب نمایید.

اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی

در این مرحله، نوع مودی را شخص حقیقی انتخاب کرده و با وارد کردن شماره ملی خود و عبارت امنیتی ، گزینه ورود به ثبت نام را انتخاب کنید .

سازمان امور مالیاتی

در این گام ، گزینه پیش ثبت نام جدید را انتخاب کنید .

سامانه عملیات الکترونیکی مالیتی

سامانه عملیات الکترونیکی مالیتی

با ورود به صفحه پیش ثبت نام جدید ، اطلاعات لازم که شامل کد پستی و شماره همراه شما می شود را در کادرهای مربوطه وارد کرده و سپس، بر روی دکمه پیش ثبت نام جدید ، کلیک نمایید.

پیش ثبت نام در سامانه مالیاتی کشور

پیش ثبت نام در سامانه مالیاتی کشور

1- اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل در چند دسته جای می گیرند ؟

به طور کلی اشخاص حقیقی در سه دسته جای می گیرند و تفاوت آن ها در ارائه صورت حساب ها و نگهداری دفاتر می باشد که توضیحات کامل در خصوص آن در مقاله آورده شده است .

2- ثبت نام اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی باید در چه زمانی انجام شود؟

اشخاص حقیقی معمولا هر ساله تا ۳۱ تیر ماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی را ارسال کنند که جزئیات مربوط به آن در مقاله آمده است .

3- اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل از چه طریقی باید اظهارنامه مالیاتی ۱۴۰۲ خود را ثبت کنند ؟

ثبت نام اظهارنامه مالیاتی ۱۴۰۲ اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی انجام می گیرد که جزئیات آن در مقاله بررسی شده است .

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

ارسال دیدگاه