صندوق فروشگاهی

چه نیازهای شما دارید؟

 1. سرعت عملیات فروش افزایش یابد.
 2. کنترل دقیقي بر موجودي نقد و دریافت و پرداخت هایمان داشته باشیم.
 3. از موجودي محصولاتمان به لحظه مطلع باشیم.
 4. اطلاعات مناسبي نیز از مشتریان خود دراختیار داشته باشیم.
 5. تکالیف قانونی خود را به راحتی و در زمان خود انجام دهیم.

کارکرد صندوق های فروشگاهی

مدیریت موجودی کالا

 1. مي توانید بـه راحتـي و بـا دقـت زیاد، از کالاهـاي موجـود در انبارتـان در هر لحظه اطلاع داشـته باشـید.
 2. تصمیم گیري در مورد زمان سـفارش مجدد کالا براي شـما راحت خواهد شـد و دیگر نگران موجودی کالاهایتان نخواهید بود.
 3. کالاهایتـان را گروه بنـدي کنیـد تـا بتوانیـد بـه راحتي بر اسـاس گروه های کالا ، گزارشهـاي متنوعـي ماننـد موجـودي کالا، میزان فروش، میزان سـود و … را دریافـت کنید.
 4. به تعداد دلخواه کالا و انبار تعریف کنید.
 5. به شما امکان می‌دهد تا مدت زمان خواب کالای خود را برآورد کنید؛ به این ترتیب می‌دانید هر کالا به چه میزان و به چه مدت در انبار فروشگاه می‌ماند. با این اطلاعات می‌توانید عملیات سفارش خرید و تامین کالای خود را مدیریت کنید.
 6. مدیریت موجودي کالاي فروشگاه برایتان بسیار ساده خواهد شد.
صندوق فروشگاهی

مدیریت فروش:

 1. با سرعت و دقت بالا فاکتور صادر کنید.
 2. مانـده تعـدادي و سـود هـر کالا را در هـر لحظه مشـاهده کنیـد و راحت تـر تصمیـم بگیرید.
 3. از طریـق ارتبـاط سیسـتم بـا ترازوهـا و همچنین دسـتگاه هاي کارت خوان بانكي سـرعت فـروش را افزایـش دهید.
 4. پیش فا کتور صادر کنید.
 5. براي هر کالا تا ۱۰ نوع کلاس قیمت تعریف کنید.
 6. فروش قسطي داشته باشید.
 7. خرید، فروش، قیمت و تخفیف کالاهای خود را به واحدهای اصلي یا فرعي ثبت کنید.
 8. این نرم افزار به شما امکان می‌دهد تا سود فروش هر کالا را مشخص کنید، بنابراین می‌توانید کالاهای پرسود خود را شناسایی و عملیات فروش خود را بر اساس آن برنامه ریزی کنید.
 9. فاکتور را به تعلیق در بیاورید و جلوي ایجاد صف را بگیرید.

مدیریت دریافت و پرداخت وجه نقد:

 1. با استفاده از امکان مدیریت عملیات چک می‌توانید همه فرایندهای رایج مرتبط با دریافت‌و‌پرداخت چک را مدیریت کنید؛
 2. از تاریخ سررسید چک‌های دریافتی یا پرداختی مطلع شوید و برای آن برنامه‌ریزی کنید.

مدیریت مشتری:

 1. مانـده مشـتري در هـر لحظه مشـاهده کنیـد و راحت تـر تصمیـم بگیر ید.
 2. فا کتورهاي تسویه نشده مشتریانتان را درآ ینده تسویه کنید.
 3. اعتبار مشتریانتان را کنترل کنید.
 4. با مشتریان خود با پیامک در ارتباط باشید.
 5. با امكان مدیریت پیام، مشتریانتان را از محصولات جدید ، فرصت های فروش و تخفیف های اعطایی به مناسبت های شخصی یا عمومی با خبر سازید.

مدیریت فروشگاه

 1. فضای کاری نرم افـزاري سـاده و انعطاف پذیـر اسـت.
 2. با استفاده از امكان ارسال پیامک، کنترل بیشتری بر فروشگاه خود داشته باشید.
 3. بارکد کالا را چاپ کنید.
 4. به سادگي ساختار چاپ فا کتور را تغییر بدهید
 5. با استفاده از مانیتورهاي لمسي با دشت کار کنید.
 6. پورسانت ها را محاسبه کنید.
 7. با امكان مدیریت پیام، از زمان و مبلغ دقیق ورود و خروج وجه نقد در لحظه مطلع شوید.
 8. ما با توجه به نیاز شما، امکان ارتباط با سخت افزارهای جانبی نظیر انواع ترازو، کارت خوان بانکی، انواع پرینتر، چاپگر بارکد، بارکد خوان و نمایشگر را در اختیار شما قرار داده ایم.

انجام تکالیف قانونی:

 1. مالیات بر ارزش افزوده را محاسبه کنید.
 2. همه‌ی گزارش‌های قانونی وزارت دارایی مانند خرید و فروش فصلی، مالیات بر ارزش افزوده و معافیت های مربوطه آن در این سیستم در نظر گرفته شده است. تا صاحبان اصنافی که ملزم به ارائه این گزارش‌ها هستند به سادگی پاسخگوی سازمان‌های مربوطه باشند.
 3. دشت همکاران سیستم به نیاز طیف متنوعی از فروشگاه‌ها پاسخ می‌دهد و برای صنف‌هایی مانند طلافروشی و املاک که فرایندهای خاصی دارند، راهکار ویژه‌ای ارائه می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

ارسال دیدگاه